Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

Menu


Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

Ik val onder de inburgeringswet 2013

Inburgeringswet 2013:
Als je onder de Wet inburgering 2013 valt, ontvang je een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum je moet beginnen met inburgeren. Je krijgt de brief nadat je:

  • een burgerservicenummer (BSN) hebt,
  • een verblijfsvergunning hebt,
  • bent ingeschreven bij de gemeente.

Als al deze zaken geregeld zijn, kan het nog 8 weken duren voordat je de brief krijgt. Zijn er al 8 weken voorbij en heb je nog steeds geen brief ontvangen van DUO? Neem dan contact met hen op (050 599 96 00). of gebruik het DUO webformulier.

Examen op taalniveau A2

Je moet binnen 3 jaar inburgeren. Daarvoor moet je DUO-examen doen op niveau A2 of hoger. Daarnaast leg je KNM-examens af. Tot slot, moet je ook slagen voor ONA. In Mijn Inburgering zie je welke examens je moet doen.

Je kunt zelfstudie doen voor het examen. Maar het is ook mogelijk om een cursus te volgen op een school.

School kiezen

Moet je inburgeren onder de Wet Inburgering 2013? Dan kan je zelf een taalschool kiezen. Via de website “zoek een inburgeringschool” kan je een goede taalschool in je buurt vinden.

Inburgerinsgwet 2021

Ala je onder de wet 2021 valt, kijk naar onze post inburgeruinsgwet 2021

Scroll to Top