Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

Menu


Taalschool Nederlands leren in Rotterdam - nt2

FAQ inburgering

Most frequent questions and answers about civic integration

Afhankelijk van wanneer u verplicht bent tot inburgering, valt u onder de oude wet, de Inburgeringswet 2013 (inburgeringsplichtig geworden voor januari 2021), of onder de nieuwe wet, de Inburgeringswet 2021 (inburgeringsplichtig geworden vanaf januari 2021).

Valt u onder de Inburgeringswet 2013? Dan mag u zelf een inburgeringsschool kiezen.

Val u onder de Inburgeringswet 2021 en u bent een gezinsmigrant? Dan mag u zelf een inburgeringsschool kiezen.

Valt u onder de Inburgeringswet 2021 en u bent een vluchteling? Dan kiest de gemeente een inburgeringsschool voor u.

Wilt u vrijwillig inburgeren, bijvoorbeeld om te naturaliseren of een sterkere verblijfsvergunning aan te vragen? Dan mag u zelf een inburgeringsschool kiezen.

Valt u onder de oude inburgeringswet 2013 dan moet u 6 examen doen om het A2 niveau om een inburgeringsdiploma te halen (lezen, luisteren, spreken, schrijven, KNM en ONA).

Een ander verplicht onderdeel van het inburgeringsprogramma voor nieuwkomers (inburgeringswet 2013) is de ONA-cursus (link naar de ONA cursussen). ONA cursus is gericht op het leren over de Nederlandse arbeidsmarkt, waaronder onderwerpen zoals solliciteren, werk vinden, arbeidsvoorwaarden en werkcultuur. Deze cursussen zijn bedoeld om inburgeraars voor te bereiden op het vinden van werk en succesvol te integreren in het Nederlandse arbeidsleven.

Valt u onder de nieuwe wet en u zit in B1 route, dan  moet u ook 6 examen doen op het B1 niveau (lezen, luisteren, spreken, schrijven, KNM en MAP). MAP is vergelijkbaar met ONA.

De duur van een taaltraining varieert, afhankelijk van uw niveau en het lesprogramma. Over het algemeen duurt een taaltraining van A0 tot A2 ongeveer 6 tot 7 maanden, en van A2 naar B1 ook rond de 7 maanden (6 uur per week). Als u alles succesvol afrondt, kunt u binnen 1,5 jaar het B1-niveau bereiken.

De prijs van een taaltraining voor groepslessen bedraagt 16 euro per uur. Als u interesse heeft in privélessen of maatwerklessen met één of meerdere medecursisten, neem dan contact met ons op voor een offerte.

Ja, Hamrah is een gecertificeerde taalschool met het Blik op Werk keurmerk. U kunt de cursuskosten betalen met een DUO-lening.

Ja, we kunnen samen bekijken wat u per maand kunt betalen en stellen dan een betalingsregeling op.

U kunt het aanmeldformulier op onze website invullen, ons een bericht sturen, bellen of langskomen. Daarna nemen we contact met u op en plannen we samen een intakegesprek.

Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u een e-mail over de nieuwe cursussen. U kunt ook de website van Hamrah bezoeken of contact met ons opnemen.

Ja, u kunt een proefles volgen om een idee te krijgen over hoe onze lessen worden gegeven voordat, u zich definitief inschrijft.

Ja, we bieden online inburgeringscursussen (A1 en A2) en staatsexamencursussen (B1 en B2) aan voor alle niveaus. Daarnaast bieden we ook online examentrainingen en spreekvaardigheidscursussen aan.

Ja, naast het Nederlandse taal bieden wij ook taaltrainingen aan in andere talen, zoals Farsi, Turks en Arabisch. Dit is vooral nuttig voor mensen met een lage of gemiddelde opleiding die geen andere steuntaal hebben naast hun moedertaal.

Ja, onze taalmaatjes oefenen een keer per week met u om uw spreekvaardigheid te verbeteren, zodat u beter Nederlands leert spreken.

Ja, naast inburgeringscursussen bieden we ook cursussen Nederlands aan. Deze cursussen zijn korter omdat u niet hoeft voor te bereiden op het inburgeringsexamen. We bieden zowel op school als online cursussen aan.

Nee, u hoeft alleen te betalen voor de lessen tot het moment dat u stopt. U kunt op elk moment stoppen met de cursus.

Ja, als u zelf afwezig bent en de les doorgaat, moet u betalen voor de les. Als u voor langere tijd afwezig bent, is het beter om te stoppen met de cursus. Bij langdurige afwezigheid zonder nadere berichtgeving van u, behouden wij ons het recht voor om uw contract eenzijdig te beeindigen.

Om te stoppen dient u ons een e-mail te sturen met de mededeling dat u wilt stoppen. Als u later weer wilt starten, zullen we kijken naar het beste instapmoment voor u.

Volgens de cursusovereenkomst dient u minimaal 80% van de lessen aanwezig te zijn. De aanwezigheid wordt geregistreerd via een app en de docent moet dit bevestigen. Als u meer dan 20% afwezig bent, volgen er waarschuwingen en mogelijk een voortgangsgesprek.

Ja, als u een beginner bent, vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek bespreken we uw wensen en achtergrond en nemen we ook een leerbaarheidstoets af. Op basis daarvan bepalen we welk niveau het beste bij u past. U kunt ook een proefles volgen. Als u start op een hoger niveau, zoals A2, B1 of B2 nemen we een niveautoets af als u niet kunt aantonen dat u het gewenste instapniveau heeft. Elke cursus wordt afgesloten met een eindtoets. We nemen ook tussentijdse toetsen af om uw voortgang te monitoren en te bespreken. Aan het einde van elke cursus heeft u een gesprek met uw docent over onder andere uw schoolprestaties, eventuele overplaatsing naar een andere groep, het aantal nog benodigde modules en de planning van uw examen.

Hamrah heeft een klachtenprocedure die van toepassing is op klachten over onze dienstverlening. Mondelinge klachten worden bij voorkeur direct tussen de klant en Hamrah afgehandeld. Als dit niet lukt, kan de klacht schriftelijk worden ingediend en wordt de formele klachtenprocedure gestart. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.

Er zitten gemiddeld 7 tot 10 cursisten in een groep.

Nee, de groepen zijn meestal homogeen en er zijn vaste instroommomenten. Er zitten geen cursisten van verschillende niveaus in dezelfde groep. Het kan wel voorkomen dat de ene cursist sneller leert dan de andere cursist.

Nee, om in aanmerking te komen voor de ontheffing moet u 600 uur klassikale les hebben gevolgd (aanwezig zijn). Online lessen tellen niet mee voor de ontheffing.

Ja, als u 600 uur onderwijs heeft gevolgd, waarvan 50% fysiek aanwezig moet zijn geweest, kunt u afschalen naar de examens op A2-niveau. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Blik op Werk

Ja, schakelen tussen de B1- en de Z-route is alleen mogelijk tijdens het eerste anderhalf jaar na vaststelling van het PIP. Er is geen urennorm aan verbonden. Als u alleen online lessen heeft gevolgd in de B1-route en vervolgens overstapt naar de Z-route, kunt u alleen de klassikale lessen die fysiek zijn gevolgd laten meetellen voor de verplichte 800 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Blik op Werk.

Ja, het is mogelijk om gedurende de hele inburgeringsperiode van de Onderwijsroute naar de B1 route over te stappen. De lessen die zijn gevolgd in de Onderwijsroute kunnen meetellen voor de 600 uur aan lessen die gevolgd moeten worden om in de B1 route te kunnen afschalen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Blik op Werk.

Uw gegevens worden zeer zorgvuldig behandeld. In ons privacyreglement kunt u gedetailleerd lezen wat er met uw gegevens gebeurt. U kunt het privacyreglement op onze website vinden.

Scroll to Top